Spoof MAC Adress

MAC Spoofing është një teknikë për të ndryshuar përkohësisht adresën tuaj të Media Access (MAC) në një pajisje rrjeti. Një adresë MAC është një adresë unike dhe e vështirë e programuar në pajisjet e rrjetit të cilat nuk mund të ndryshohen përgjithmonë. Adresa MAC është në shtresën e dytë OSI dhe duhet të shihet si adresa fizike e ndërfaqes suaj. Macchanger është një mjet që është i përfshirë me çdo version të Kali Linux duke përfshirë botimin rolling 2016. Ai dhe mund të ndryshojë adresën MAC në çdo adresë të dëshiruar deri në restartin tjetër. Në këtë tutorial ne do të bejme spoofing adresën MAC të wifi me një adresë të rastit MAC gjeneruar nga Macchanger në Kali Linux.

MAC Address Spoofing
Së pari ne duhet të kemi ndaluar adapterin wifi në mënyrë që të ndryshojmë adresën MAC. Kjo mund të bëhet duke përdorur komandën e mëposhtme:

ifconfig wlan1 down

ifconfig do të zëvendësohet nga iproute2. Përdorni komandën e mëposhtme për të hequr wlan1 me iproute2:

ip link set wlan1 down

Zevendesojeni wlan1 me ndërfaqen tuaj të rrjetit.

Tani përdorni komandën e mëposhtme për të ndryshuar adresën MAC në një adresë të re MAC të rastit:

macchanger -r wlan1

Siç shihet në screenshot, Macchanger do t’ju tregojë adresën MAC të përhershme, aktuale dhe të ndryshuar. Adresa MAC e përhershme do të rivendoset në adapter pas një reboot ose ju mund të rivendosni manualisht adresën MAC të adaptuesve të rrjetit tuaj. Përdorni komandën e mëposhtme për të rivendosur manualisht adresën e përhershme MAC në adapterat e rrjetit tuaj:

macchanger –permanent wlan1

Ju gjithashtu mund të mashtroni duke vendosur një adresë MAC të veçantë duke përdorur komandën e mëposhtme:

macchanger -m [Spoofing MAC Address] wlan1

macchanger -m XX:XX:XX:XX:XX:XX wlan1

Nëse merrni gabimin e mëposhtëm, duhet të hiqni së pari ndërfaqen e rrjetit përpara se të ndryshoni adresën MAC (Komanda: ifconfig wlan1 down):

ERROR: Can’t change MAC: interface up or not permission: Cannot assign requested address

Përdorni komandën e mëposhtme për të sjellë adapterin e rrjetit tuaj me adresën e re MAC:

ifconfig wlan1 up

Ose përdorni komandën e mëposhtme iproute2 për të sjellë përsëri pajisjen wlan1:

ip link set wlan1 up

Përdorni komandën e mëposhtme për të treguar adresën aktuale MAC:

macchanger –show wlan1

 

SHËNIM: Ky artikull është vetëm për qëllime edukimi. Albanian Cyber nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëm të bërë nga ju. Lexo Disclaimer

PËRGJIGJU

Ju lutem shkruani komentin tuaj
Ju lutem vendosni emrin tuaj këtu