Krijimi i një liste fjalësh duke përdorur crunch në Linux

Ne këtë tutorial do të mësojmë të krijojmë një wordlist duke përdorur Crunch në Kali Linux të cilat hakerët përdorin për sulme brutte force. Listat e fjalëve të personalizuara janë shumë të rëndësishme për ekzekutimin e sulmeve të suksesshme të brutte force. Ne mund të shtojmë të gjithë informacionin që kemi në listën tonë të fjalëve. Pra, le të fillojmë.

Hapi 1:

Startoni Linux tuaj, hapni terminalin dhe shkruani për të parë nëse crunch është e instaluar.

crunch

Hapi 2:

Për të parë manualin e crunch dhe opsioneve në dispozicion, ju mund të përdorni komanden man crunch

manual crunch

Hapi 3:

Sintaksa themelore për crunch duket si kjo:

crunch <min> max<max> <characterset> -t <pattern> -o <output filename>

Tani, le të kalojmë mbi atë që është përfshirë në sintaksën e mësipërme.

min = Gjatësia minimale e fjalëkalimit.
max = Gjatësia maksimale e fjalëkalimit.
characterset = Karakteri i vendosur për t’u përdorur në gjenerimin e fjalëkalimeve.
-t <pattern> = Modeli i specifikuar i fjalëkalimeve të krijuara. Për shembull, nëse e dinit se dita e lindjes së targetit ishte 0728 (28 korrik) dhe dyshonit se ata përdorën ditëlindjen e tyre në fjalëkalimin e tyre (njerëzit shpesh e bëjnë), mund të gjeneroni një listë fjalëkalimi që përfundoi me 0728 duke i dhene crunch modelin @@@ @@@@ 0728. Kjo fjalë gjeneron fjalëkalime deri në 11 karaktere (7 variabla dhe 4 fikse) të gjata që të gjitha përfundojne me 0728.
-o <outputfile> = Kjo është file që dëshironi të shkruani listën tuaj të fjalëve.

Hapi 4:

Për të krijuar lista të thjeshta të fjalëve <min> max <max>

Psh: crunch 8 10

creating list crunch

Kur e ekzekutojmë këtë komande, crunch vlerëson se sa e madhe do të jetë dosja (1463 TB) dhe pastaj fillon të gjenerojë listën.

Po sikur të dinim se objektivi gjithmonë përdorte fjalëkalime me numër midis 6 dhe 8 karaktere? Ne mund të gjenerojmë një listë të plotë të mundësive të fjalëkalimit që plotësojnë këto kritere dhe t’i dërgojnë ato në një file në root që quhet number8.lst duke shtypur:

crunch 6 8 1234567890 -o /root/numericwordlist.lst

Hapi 5:

Nëse e dinim se objektivi ka një fjalëkalim prej 8 karakteresh dhe mbaron me 1 & 2, mund të përdorim komandën e mëposhtme:

crunch 8 8 -t @@@@@@ 12 -o /root/pass.lst

crunch hapi 5

Hapi 6:

Një nga karakteristikat e crunch është aftësia për të zgjedhur një grup të caktuar të karaktereve ose për të krijuar një grup karakteresh për gjenerimin e listës suaj të fjalëkalimeve. Nëse e dimë se karakteri i mundshëm i vendosur nga përdoruesi për fjalëkalimin e tyre, ne mund të zgjedhim grupin e karaktereve për të gjeneruar listën tonë të fjalëkalimeve. Mund të gjejmë zgjedhjen e grupeve të karaktereve në:

/usr/share/rainbowcrack/charset.txt

crunch hapi 6

Tani, nëse e dimë se objektivi ynë është duke përdorur një fjalëkalim me tetë karaktere me vetëm shkronja alfabetike, ne mund të gjenerojmë një listë të të gjitha mundësive në crunch me komandën:

crunch 8 8 -f /usr/share/rainbowcrack/charset.txt loweralpha-numeric -o /root/loweralphanumeric.lst

Kjo do të gjenerojë të gjitha fjalëkalimet me 8 karaktere duke përdorur shkronjat e vogla alfabetike dhe numrat.

Kjo është mënyra se si mund të përdorim crunch. Ju mund të shkoni në manual dhe të shikoni opsionet e tjera në dispozicion.

PËRGJIGJU

Ju lutem shkruani komentin tuaj
Ju lutem vendosni emrin tuaj këtu