Disclaimer

Çdo veprim dhe / ose aktivitet që lidhet me materialin që gjendet në këtë Website është vetëm përgjegjësia juaj. Keqpërdorimi i informacionit në këtë faqe mund të rezultojë në kallëzime penale të ngritura kundër personave në fjalë. Autorët e AlbanianCyber.al nuk do të mbajnë përgjegjësi në rast se ndonjë kallëzim penal ngrihet kundër çdo individi që keqpërdor informacionin në këtë faqe interneti për të thyer ligjin.

Kjo faqe përmban materiale që mund të jenë potencialisht të dëmshme ose të rrezikshme. Nëse nuk kuptoni plotësisht diçka në këtë faqe, atëherë dilni nga këtu! Referojuni ligjeve në vendin/shtetin tuaj para se ta aksesoni, përdorni ose në ndonjë mënyrë tjetër duke përdorur këto materiale. Këto materiale janë vetëm për qëllime edukimi dhe hulumtimi. Mos bëni përpjekje për të shkelur ligjin me ndonjë gjë që përmban këtu. Nëse ky është qëllimi juaj, atëherë LARGOHUNI TANI! As administrimi i këtij serveri, as autorët e këtij materiali, ose cilido tjetër i lidhur në asnjë mënyrë, nuk do të pranojë përgjegjësinë për veprimet tuaja. As krijuesi i Albanian Cyber nuk janë përgjegjës për komentet e postuara në këtë faqe interneti.

Çdo faqe e lidhur nuk është nën kontrollin e autorit ose Albania Cyber dhe autori ose Albanian Cyber nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje të lidhur ose ndonjë url të përmendur ose ndonjë ndryshim ose përditësim në këto faqe. Ne po ju sigurojmë këto url janë vetëm si lehtësi dhe përfshirja e çdo url nuk nënkupton miratimin nga ne.

Në çdo faqe aq të madhe sa të jona që merret me kaq shumë tema dhe aftësi të diskutueshme, është bërë e nevojshme që të adresohen disa incidente dhe të implementohen një marrëveshje përdorimi për termat dhe shërbimet. Ne duam të sigurojmë një mjedis trajnimi falas, të sigurt dhe ligjor për përdoruesit e kësaj faqeje.

Qëllimi ynë

Albanian Cyber Security: Kjo faqe e internetit do t’ju ndihmojë të fitoni aftesi per te shmangur kriminelët kompjuterikë, në mënyrë që të parandaloni përpjekjet e tyre dhe kështu do të jeni të pajisur mirë për të zbuluar mënyrat në të cilat hakerat mund të depërtojnë në sistemin tuaj.

Përdorimi i kësaj faqeje interneti përbën marrëveshjen tuaj me kushtet e mëposhtme.
1. Të gjitha informatat e ofruara në këtë faqe janë vetëm për qëllime arsimore. Site nuk mban asnjë përgjegjësi për keqpërdorimin e informacionit.
2. Albanian Cyber është një web i lidhur me Sigurinë Kompjuterike dhe jo një faqe që promovon hacking (joetike) / cracking / software hacking.
3. Kjo faqe është menduar tërësisht për të siguruar informacion mbi “Sigurinë Kibernetike”, “Programimin kompjuterik” dhe tema të tjera të lidhura dhe nuk ka asnjë mënyrë të lidhur me termat “CRACKING” ose “HACKING” (joetike).
4. Pak artikuj (postime) në këtë faqe mund të përmbajnë informacionin që lidhet me “Hacking Passwords” ose “Hacking Email” (ose Terma të ngjashme). Këto nuk janë GUIDA për Hacking. Ato ofrojnë informacion vetëm për mënyrat ligjore të marrjes së fjalëkalimeve. Ju nuk do të keqpërdorni informacionin për të fituar akses të paautorizuar. Megjithatë ju mund të provoni këto hacks në kompjuterin tuaj në rrezikun tuaj. Kryerja e përpjekjeve për hack (pa leje) në kompjuterë që nuk zotëroni është e paligjshme.
5. Seksioni i krijimit të viruseve në këtë faqe ofron një demonstrim mbi kodimin e viruseve të thjeshtë duke përdorur gjuhë programimi të nivelit të lartë. Këto viruse janë të thjeshta dhe nuk shkaktojnë dëme serioze në kompjuter. Megjithatë, ne ngulmojmë fort që këto informacione do të përdoren vetëm për të zgjeruar njohuritë e programimit dhe jo për shkaktimin e sulmeve me qëllim të keq.
6. Të gjitha informatat në këtë faqe janë të destinuara për zhvillimin e qëndrimit të Mbrojtjes Haker në mesin e përdoruesve dhe për të ndihmuar në parandalimin e sulmeve hack. Albanian Cyber insiston se këto informacione nuk do të përdoren për të shkaktuar ndonjë lloj dëmtimi në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë. Megjithatë ju mund të provoni këto kode në kompjuterin tuaj në rrezikun tuaj.
7. Fjala “Hack” ose “Hacking” që përdoret në këtë faqe do të konsiderohet përkatësisht si “Hack etik” ose “Hacking etike”.
8. Ne besojmë vetëm në White Hat Hacking. Nga ana tjetër ne dënojmë Black Hat Hacking.
9. Disa prej trikeve të siguruara nga ne mund të mos punojnë më për shkak se jane rregulluar nga softwaret perkates. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të shkaktuar për shkak të përdorimit të hackeve të ofruara në këtë faqe.
10. Site nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e gjetur në komentet e përdoruesit pasi ne nuk i monitorojmë ato. Megjithatë, ne mund të heqim çdo informacion të ndjeshëm të pranishëm në komentet e përdoruesit sipas kërkesës.
11. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar Disclaimer në çdo kohë pa njoftim.
12. Ne nuk jemi shitës të ndonjë produkti (software, libra, etj) që te rekomandojmë në faqen tonë të internetit në seksionin e PRODUKTEVE dhe në artikuj / artikuj të tjerë të zgjedhur. Prandaj ne nuk kemi ndonjë përgjegjësi në lidhje me produktet e rekomanduara nga ne. Është përgjegjësi e blerësve të kontaktojnë shitësit përkatës për çdo pyetje që lidhet me produktet.